Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

SIEDLCE


      Miasto we wschodniej Polsce położone pomiędzy rzekami Muchawką i Helenką. Wg GUS 30 czerwca 2009 Siedlce liczyły 77 246 mieszkańców. Najstarszy przekaz o miejscowości Siedlecz pochodzi z 1448 r. Prawa miejskie na prawie magdeburskim Siedlce otrzymały 15 stycznia 1547 r. W pierwszym stuleciu swego istnienia miasto przeżywało dynamiczny rozwój. Obszar Siedlec wzrósł pięciokrotnie, rosła liczba mieszkańców, przybywało kupców i rzemieślników. Rozwój ten przerwały w połowie XVII w wojny. Miasto ucierpiało od najazdów kozackiego, moskiewskiego, tatarskiego. Odrodzenie miasta nastąpiło za Aleksandry Ogińskiej z rodu Czartoryskich. Dzięki niej miasto stało się jednym z ważniejszych ośrodków życia towarzyskiego i kulturalnego w Polsce. W czasie zaborów mieszkańcy brali czynny udział w powstaniach. Odzyskanie niepodległości w 1918 r. pozwoliło ponownie rozwinąć się Siedlcom. Pod koniec września 1939 roku Siedlce zostały na krótko zajęte przez wojska sowieckie skąd po kilku dniach wycofały się na linię ustaloną paktem. W czasie II wojny światowej Siedlce były rejonem działań partyzanckich AK, BCh i NSZ. O kres wojny przyniósł ogromne zniszczenia dla zabudowy miasta. Prawie połowa budynków legła w gruzach. Zniszczone zostało centrum miasta. W 1969 r. rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Nauczycielska, obecnie Akademia Podlaska. W latach siedemdziesiątych wybudowano kilka znaczących zakładów przemysłowych. (na podstawie: www.wikipedia.org)

Położenie na Google Maps

Link Siedlce


GALERIA