Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

SKANSEN MINIATUR W POBIEDZISKACH


      Skansen Miniatur to park zawierający makiety obiektów historycznych i interesujących fragmentów zabudowy miast wielkopolskich. Podstawową funkcją skansenu jest ukazanie struktury przestrzennej Szlaku Piastowskiego w jego dzisiejszym i częściowo historycznym kształcie oraz procesu rozwoju osadnictwa i kształtowania się państwowości polskiej. ... (na podstawie: www.okis-pobiedziska.pl)

Położenie na Google Maps

Link Skansen Miniatur w Pobiedziskach


GALERIA