Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Dunmore Cave - Jaskinia Dunmore


      Jaskinia Dunmore (Dunmore Cave) jest położona 11 km na północ od miasta Kilkenny. Zbudowana jest z wapienia.
Położenie na Google Maps

Link Jaskinia Dunmore


GALERIA