Po II wojnie światowej odkryto w Grzybowie pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska. Na początku X w. gród, zajmujący powierzchnię ok. 2,5 ha, został obwiedziony wałem o wysokości 16 m. Dodatkowo gród otaczała fosa. O bogactwie grodu świadczą również liczne znaleziska (przedmioty codziennego użytku, odłamki ceramiki i narzędzia). W 1999 przy użyciu wykrywacza metali, odkryto kolekcję arabskich monet srebrnych pochodzących z IX-XI wieku. Jest to drugie tak wielkie znalezisko w Polsce. Według legend Grzybowo jest również miejscem urodzenia Mieszka I.

Gród Grzybowo położony jest w powiecie wrzesińskim w województwie wielkopolskim.

Strona internetowa Towarzystwa Przyjaciół Grodu w Grzybowie www.grodgrzybowo.pl/

Grzybowo
Grzybowo
Grzybowo-001.jpg
Grzybowo-002.jpg
Grzybowo-003.jpg
Grzybowo-004.jpg
Grzybowo-005.jpg