W latach 60 IX wieku powstał w miejscu wcześniej istniejących niewielki gród (Grodziszczko). Była to twierdza na planie koła lub elipsy o promieniu ok. 45 m podobna do innych grodów plemiennych w Wielkopolsce. W pierwszej połowie X wieku Giecz został znacznie powiększony. W wyniku przebudowy wzmocniono wały najstarszej części grodziska poszerzając je i obkładając kamieniami, zaś od południa otoczono wałem ziemno-drewnianym pozostały teren dzisiejszego grodziska. W ten sposób powstała dwuczłonowa forteca z wyraźnie wyodrębnioną częścią książęcą. Liczne znaleziska broni sugerują, że w Gieczu stacjonował silny garnizon wojów. Okres monarchii wczesnopiastowskiej to okres intensywnego rozwoju Giecza. Według najnowszych badań, w drugiej połowie X. wieku (prawdopodobnie w latach 80.) rozpoczęto budowę palatium książęcego wraz z przyległą do niej kaplicą w formie rotundy. Z nieznanych jednak przyczyn przerwano budowę na etapie fundamentów. (na podstawie: www.wikipedia.pl/wiki/Giecz)

Gród w Gieczu położony jest w gminie Dominowo w powiecie średzkim w województwie wielkopolskim.

Strona internetowa Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu www.giecz.pl/

Giecz
Giecz
Giecz-001.jpg
Giecz-002.jpg
Giecz-004.jpg
Giecz-005.jpg
Giecz-006.jpg
Giecz-007.jpg
Giecz-008.jpg
Giecz-009.jpg